сряда, 4 август 2010 г.

Торене на стайните растения


ТОРЕНЕ НА РАСТЕНИЯТА.
Обемът на почвата в саксиите и в другите съдове, в които се отглеждат стайните растения, е много по-малък от обема, който може да заеме кореновата им система, ако се отглеждат при естествени условия. Поради тази причина за по-добро развитие на растенията в зависимост от  големината им те се пресаждат в по-големи саксии, като се добавя почвена смес.
По-добре е растенията, които се отглеждат в помещения, да се пресаждат през пролетта. За подобряване на декоративните им качества е необходимо те да се торят.
В стайното цветарство се използуват органични и минерални торове. Към органичните торове се отнасят разложеният оборски тор, торфът, компостът, роговите стърготини и костената браш­но, влизащи в състава на смесите, с които се напълват саксиите при засаждане и пресаждане на растенията.
От минералните торове се използуват азотни (амониева селитра, карбамид и амониев сулфат), фосфорни (суперфосфат) и калиеви (калиев хлор ид и калиева сол). Амониевата селитра и карбамидът 'съдържат до 35-40% азот в лесно усвоима за растенията форма. Те имат бързо въздействие върху растежа на растенията. Внасят се веднага след завършването на периода па покой в малки количества през 10-15 дни, тъй като бързо се измиват от почвата.
Азотните торове усилват главно растежа на листата и стъблата, но много буйно развиващата се вегетативна маса задържа началото на цъфтежа и влошава качеството на цветовете, затова тези торове се внасят в малки количества.
Суперфосфатът се разтваря и се усвоява не лошо от растенията. Той се внася преди залагането нацветните пъпки и преди цъфтежа. За саксийните растения може да се използува и гранулиран
суперфосфат.
Калиевият хлор ид съдържа до 60% калий. Той е лесно разтворим и лесно усвоим за растенията тор. Пепелта е основно калиев и отчасти фосфорен тор. Полезна за растенията е дървесната пепел. Минералните торове влияят добре върху развитието на растенията - азотните усилват растежа, а фосфорните и калиевите подобряват използуването на азота и едновременно с това ускоряват цъфтежа и плододаването. Ето защо за по-доброто им използуване трите вида минерални торове (азотни, фосфорни и калие­ви) трябва да се внасят едновременно.
Необходимо е стайните растения да се торят в зависимост от биологичните им особености и от фазата на развитие. Те не бива да се подхранват често, а през 10-15 дни. От науката и практиката е установено, че за по-добро образуване на цветове растенията трябва да се поливат с разтвор на суперфосфат (1 g на 1 1 вода), а за по-добър растеж на цветните растения и за образуване на буйни листа при листно-декоративните трябва да се полива с разтвор на азотни и калиеви торове (0,5 g карбамид или амоние­ва селитра или 1 g амониев сулфат и 0,5 g калиева сол на 11 вода).
За едно подхранване са необходими средно 200 g разтвор (чаша) на едно възрастно и 1 ОО g на едно младо растение.
Ефективността на торовете зависи от състава на почвата. Най­подходящи условия се създават при добре оструктурена почвена смес, тъй като в нея по най-добър начин се съчетават хранителните вещества, влажността и въздухът, необходими за жизнената дейност на корените.
Тарят се само добре вкоренени напълно здрави растения, намиращи се в състояние на растеж.
При цъфтящите растения се прилага пълно минерално торене на два пъти - през периода на растеж и при бутонизацията.
Когато се внасят минерални торове, растенията се пресаждат значително по-рядко. Колкото е по-малък съдът, толкова по-бързо растенията започват да цъфтят. Най-благоприятно въздействие върху развитието на стайните декоративни растения оказва слабият разтвор на азотен, фосфорен и калиев тор.
Правила за торене на стайните растения:
1.Да се тори често, но със слаб разтвор.
2.Да не се торят болни, скоро пресадени и още невкоренени растения, а също и растения,намиращи се в състояние на покой.
3.Да се тори при добро осветление и нормална температура.
4.Да се навлажни почвата преди подхранване.
5.Да се внимава да не попадне торов разтвор върху расте­нието.
6.Да се тори вечер или в облачни дни.
За по-добрия растеж и обилен цъфтеж на стайните растения е много полезно 2-3 пъти в годината те да  се поливат със слаб (много бледорозов) разтвор на калиев перманганат. 

0 comments:

Публикуване на коментар