вторник, 27 юли 2010 г.

Цветята у дома

  Цветята са прекрасно творение на природата.Още от древността те олицетворяват красота и хармония и са неизчерпаем източник за вдъхновение на поети, художници и музиканти .

Растенията, които се отглеждат в стаи, независимо от биологичните особености,произхода и декоративните им качества се обединяват пoд общото наименование стайни растения.Според биологичните особености и декоративните им качества те се разделят на няколко групи.
Най-голяма е групата на Ц ъ ф т я щ и т е р а с т е н и я.
Л и с т н о--д е к о р а т и в н и т е р а с т е н и я се отнасят към втората група стайни
растения и са неразделна част на интериора. Техните Оцветени, нарязани или пъстри листа
създават хармонични контрасти с цвета на стените, мебелите и другите предмети в жилището.
У в и в н и т е и в и с я щ и т е (а м п е л н и т е) р а с т е н и я -
са особено интересни за декорация на помещения и са третата група стайни растения. Разнообразнипо устройство на стъблата и листата, по форма и оцветяване, те украсяват стените и прозорците,а също и високите мебели.
При домашни условия с успех може да се отглеждат много от чудноватите видове
к а к т у с и, които имат разнообразни форми, оригинални цветове и странно време на цъфтеж
(в средата на нощта).


И З И С К В А Н И Я
НА СТАйНИТЕ РАСТЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА
НА ОТГЛЕЖДАНЕ

Най-важните условия, които са необходими за нормалния растеж и развитие на растенията, са светлината,въздухът, топлината, водата и хранителните вещества в почвата. Стайните растения, които произхождат от страни със субтропичен климат, са особено взискателни към светлината, топлината и влажността.
Светлината е необходима за нормалното развитие и за нормалния цъфтеж на растенията. Асимилацията при растения­та протича предимно при светлина. Изискванията на различните растения към степента на осветяване не са еднакви, но при всич­ки недостатъчната светлина оказва вредно влияние върху разви­тието им. Силата и продължителността на осветяването се изме­нят както. през различните годишни времена, така и през деня.
Растенията трябва да са така разположени в помещенията, че да се осигурява достатъчно светлина, необходима за растежа им. При разполагането им само върху корниза под прозореца те не получават светлина в еднаква степен. Югоизточните прозорци са равномерно осветени от сутрин до вечер. През зимата най­подходящи за растенията са южните прозорци, където те получават най-голямо количество светлина и топлина. През пролетта и лятото обаче е необходимо растенията леко да се засенчват и по­вече да се поливат.
Прозорците, ориентирани на югозапад и запад, се осветяват много по-малко, а ориентираните на север -съвсем малко. На тях може да се отглежда съвсем ограничен асортимент от стайни цветя. Тревистите растения, особено цъфтящите, са много взискателни към светлината. Обилна светлина е необходима и за растенията с пъстри листа - при слаба светлина те бързо губят яркостта на листните багри и привлекателността си.
Фикуси, аспидистра (семейно щастие), мирта, аукуба и други декоративни растения с дебели кожести листа могат да понасят известен недостиг на светлина. Към тях може да се отнесат и папратите.
Растенията имат различни изисквания към топлината. 3а повечето от тях е необходима определена и равномерна температура без резки колебания. Има растения, които се развиват добре при по-ниски температури (8-12 С), докато други при такива температури не само, че не цъфтят, но и не се развиват нормално.
За правилното разполагане на растенията е необходимо да се знае как се изменят топлинните условия в стаята (в помещението). Известно е, че през зимата около прозорците температурата е с 1-2 С по-ниска,отколкото в останалите места на стаите, а на корниза под прозореца е още по-ннска - с около 3-_4 С, в за­висимост от външната температура, вида на отоплението, броя на външните стени на стаята и материала, от който е направена постройката. Ако стъклата на прозорците са покрити със скреж, температурата около тях спада значително и е с 5-8 С по-ниска, отколкото в средата на стаята.
Растенията не бива да се поставят близо до източниците на отопление. През зимата при проветряване на стаите през прозорците и при големи студове растенията трябва да се свалят от прозорците. Стайните растения имат големи изисквания  към   в л а ж н о с т т а. За да бъде въздухът в стаите свеж и чист, необходимо е те да се проветряват системно. Растенията се развиват добре, когато въздухът в стаите не е много сух. За овлажнявапето му, особено при парно отопление, се препоръчва върху радиаторите и между растенията да се поставят съдове с вода. Полезно е също растенията да се оросяват, тъй като това спомага за овлажняване на въздуха около тях, особено през лятото.
Стайните растения имат големи  ИЗИСКВАНИЯ  и към влажността на почвата. Тези изисквания обаче не са еднакви през различните периоди от живота им. Например през пролетнолетния период при усиления растеж ВСИЧКИ растения се нуждаят от обилни поливки и от оросяване на надземната им част. През есента растежът им се забавя, някои преминават в състояние на покой и затова изискват по-малко поливане и овлажняване. През зимаата много стайни растения спират да растат, някои хвърлят листата си и изискват временен покой. Такива  растения се поливат много малко, но се следи почвата в саксията да не пресъхва и винаги да бъде влажна. Нормалното състояние на саксийните цветя до голяма степен зависи от правилното и навременно поливане.
Кореновото хранене има решаващо значение за живота на всички растения. За разлика от растенията, които се отглеждат на открито, стайните имат ограничен обем почва, която бързо се обхваща от корените им и се изтощава. Ето защо за саксийните растения се приготвят специални градински почви и от тях се правят хранителни почвени смеси. Поради това, че почвата в саксиите на стайните цветя бързо обеднява откъм хранителни вещества, необходимо е те да се подхранват с разтвори от органични и минерални торове. Подхранването се извършва през лятото, особено през периода на растеж и образуване на цветни пъпки.
От гледна точка на нуждата от топлина стайните растения може да се разделят на три групи:
1) растения за прохладни места;
2) растения за умерено топли места и
3) растения за топли места
В прохладните места на стаите с температура на въздуха 14­16 гр. С  добре се развиват такива растения като азалея, закум, рози, обички, мушкато, иглики, сенполии, декоративен аспарагус, традесканция, каменоломка, бръшлян, аукуба, фикуси, циперус, семейно щастие и хлорофитум. За разцъфтяване на азалеите, розите и игликите е необходима по-висока температура (около 20 С). За да се удължи цъфтежът, растенията се пренасят в прохладни места.
Умерено топли места за развитието си изискват антуриумите, панданусите, филодендроните, бегониите,глоксиниите, китайските рози,  и восъчетата. На такива места добре растат също и палми (кокосова и ливистония), които се разполагат близо до прозорците.
Тези растения могат да растат и в прохладни места, но дълго не цъфтят, образуват слаби и недоразвити цветове, с което губят декоративността си.1 comments: