четвъртък, 18 май 2017 г.

Семейство Камбанкови – нежни виолетови цветя за интериора и екстериора


Семейството на камбанките – Campanulaceae – e разпространено в умерените ширини и включва едногодишни, двугодишни и многогодишни растения.
В озеленяването те се поделят на видове за вътрешна и видове за външна декорация, които от своя страна се разделят на двугодишни и многогодишни.


-

В интериора най-често се използва един вид камбанка – Campanula isophylla. Тя може да се отглежда като едногодишна навън, но вътре е многогодишна
и това е и по-честата й употреба. Растението има нежен външен вид. Образува дребни листенца с яйцевидна форма. Цветовете са разположени единично и
връхно на разклоненията и представляват красиви, широко отворени камбанки с бяла, розова, синя или виолетова багра. Цъфтежът започва от юни и продължава до септември.

                                                             Campanula isophylla

Тази камбанка се размножава чрез резници и делене. Тъй като е студолюбива, температурата на помещението, в което се намира, не бива да е много висока през цялата
година. Препоръчват се по-сенчестите стаи с полусянка или сянка. Камбанката предпочита добре дренирана лека почва и умерено поливане.
Намира приложение във висящи съдове или сандъчета, като трябва да е изложена на преден план в цветната композиция, за да се забелязват нежните цветове.


От видовете за външна декорация към двугодишните по природа спада Campanula medium. Тя притежава най-едрите цветове от всички камбанки.
Достига височина от 40 см до 1.20 м. Структурата й е розетъчна. Листата й са елипсовидни и продълговати. За разлика от предната камбанка, тази има дълбок централен
корен. Стъблата й са слабооблистени и завършват със съцветие грозд, образувано от няколко едри до 5 см камбанковидни цвята, чийто багри са най-разнообразни.
Създадени са и кичести сортове. Цъфтежът е през май-юни и настъпва точно една година след засяване.

                                                            Campanula medium

Този вид се размножава чрез семена, засяти в парник. Вирее на полувлажна, хумусна и богата почва. Полива се умерено.Тъй като рязко променя височината си, камбанката не трябва да се засажда в композиции с видове, които са постоянни и има възможност тя да ги закрие или да остане незабелязана измежду тях. Затова се препоръчва да се отглежда като солитер.

Многодишните камбанки се поделят на два вида – почвопокривни  и високи туфести растения. Към първия тип спадат три вида – Campanula garganica, Campanula Portenschlagiana и Campanula Poscharskyana. И трите са ниски и образуват съвсем мънички листа и камбанковидни цветове, отворени в различна степен и
обагрени най-разнообразно. Използват се като почвопокривни в най-ниските части на цветните композици, в бордюри и микс-бордери. Прекрасни са за скални кътове, където цъфтят цяло лято.

                                                          Campanula garganica


От високите кампанули у нас са познати два представителя – прасковолистната камбанка и карпатската камбанка.
Прасковолистната камбанка – Campanula persicifolia – достига височина 60-80 см. Образува коренище и розетки от продълговати листа, то която излиза туфа от стъбла.
Листата са подобни на тези на прасковата – удължено ланцетни.Цветовете са обагрени в бяло и синьо и са събрани в гроздове. Появяват се юни-юли.Размножаването е чрез семена  и разделяне на туфите.
Прасковолистната камбанка предпочита прякото слънце или полусянката и вирее на хумусни  и богати на хранителни вещества почви. Използва се в комбинация с други
многогдишни видове или в съчетание с други представители на рода.

                                                         Campanula persicifolia

Карпатската камбанка – Campanula carpatica – произхожда от Карпатите, откъдето идва и името й. Тя е по-ниска от прасковолистната камбанка и достига 40-50 см височина.
Листата й са нежни, а цветовете са по-разтворени и баграта им е по-бледа.
Цъфтежът, размножаването, екологията и приложението на този вид са както при предходния.
Това са едни от най-често срещаните видове камбанки. Представителите на този род се срещат естествено у нас в голямо многообразие главно като подлес в горите.
Те също могат да се отглеждат в зелените площи, въпреки че цветовете им не са така декоративни, както при култивираните форми. За сметка на това са по-невзискателни
и се размножават лесно и самостоятелно.

                                                          Campanula carpatica

Такива видове са планинската (C.alpina), вълнестата (C. lanata), точковата (C. punctata), широколистната (latifolia),
монпелийската (C. monspeliaca), редкоцветната камбанка (C. sparsa) и др.
Камбанките са харесвани открай време заради уникалния си чар и нежните цветове, които полюшвани от вятъра напомнят за истинские камбани. Невзискателността им и
разнообразието на форми и сортове ги прави подходящи за всякакъв тип озеленяване.
Малките камбанки красят бордюрите и предните части на градината, а по-едрите стоят на заден план, включени в обща композиция с многогдишни или стоят самостоятелно
отделна група. Независимо от това къде и как се засаждат, тези цветя винаги въздействат завладяващо и отпускащо на наблюдателя.
Автор: ландш. арх. Русана Цветанова0 comments:

Публикуване на коментар