вторник, 3 май 2011 г.

Цветното лице на градината


Цветното лице на градината

Цветята са най-пъстрата и нежна  украса на всяка градина.Цъфтящите растения са много обичани от всички,те превъзхождат листно-декоративните с много по-силното си въздействие.В градините се отглеждат голям брой цветя от различни видове с различни по големина и багра цветове и с различни срокове на цъфтеж.
Цветните площи могат да бъдат няколко различни вида,като ние трябва да се спрем на този който е най-удачен за нашата градина .Преди да започнем да се занимаваме с цветните площи  трябва да сме наясно с видовете цветя ,които ще използваме, защото те са основният ни материал.За разлика от цветята в къщи в градината не е от такова значение отделното растение или цвят , а цялостният ефект, който цветните площи ще създадат.Основните особености, с които трябва да сме наясно, са височината на растенията, едрината и оцветяването на цветовете , срокът на цъфтеж .
Основните видове цветни площи са обикновена цветна градина, цветна морава, единични цветя, цветна група, цветен масив, цветни бордюри, геометрични цветни площи.                                          
Обикновената цветна градина е най-лесният и доминиращ у нас вариант за групиране на цветната растителност. При нея е налице една по-голяма свобода при комбинирането на цветята както по размер така и по багра.Конфигурацията на цветната градина може да бъде както продълговата така и с близка до квадратната или кръгла форма , обикновено ограничена от различни обекти като стени , алеи,огради и т.н.Този тип цветни площи се използват прдимно от любители .
Цветната морава е друг много лесен и любим на всички вариант за цветна площ.Моравите не се вместват напълно в рзбиранията ни за цветни площи, но когато те са изпълнени с едногодишни цветя , са точно такива.Цветните морави се засяват като тревни смески, в които са добавени определен процент цветни семена.Обикновено за цветните морави се спираме на видове и сортове с богата гама от преливащи тонове в топлата гама, от светлочервено през оранжево до жълто.
Често при по-големи градини се използват единични цветя-солитери.За тази цел се използват сравнително едри и много атрактивни видове ,които се засаждат самостоятелно из тревата.Освен единични цветя често в грдините е използват и цветни групи, известни и като цветни петна.Най-голямата цветна формация в свободните паркове може да бъде цветният масив.Единичните цветя,цветни групи и масиви обикновено се изграждат от многогодишни цветни видове, допустимо е да се използват и едногодишни летни цветя, но само за дооформяне.
Цветните бордюри се изграждат в малки дворни градини, винаги имат правилна или свободна лентовидна форма и се създават на фона на стена, жив плет или ограда.Цветните бордюри са измислени в Англия, а днес се използват в почти цял свят.Изграждат се изцяло от многогодишни цветя,допустимо е да се използват едногодишни видове, но тяхното участие трябва да е по-ограничено.Добре проектираният и изпълнен цветен бордюр трябва да осигурява конвейер от цветове през цялата вегетация ,като не губи свежия си зелен вид.Смесеният бордюр е цветен бордюр , в който се отглеждат и красиво цъфтящи или листнодекоративни храсти, той се приема  като по- лесен за подръжка от класическия вариант.
Геометричните цветни площи са истинска класика, те се проектират и създават трудно, но тук съществува идеална подредба и отличен декоративен ефект.Изграждат се от ниски постонно цъфтящи видове или от пъстролистни растения, обикновено се използват едногодишни цветя.Често в постоянноте геометрични градини се използват и отделни храстчета ,които да маркират определени акценти.Този вариант за цветна площ макар и много интересен ще изглежда добре само в двор доминиран от геометрични решения.

Общи композиционни изисквания при създаването на цветни площи

Създаването на красиви  и издържани цветни площи е един от най-трудните моменти в цялото градинарство.Трябва да се познават чудесно основните свойства на цветовете и възможностите за комбинации,трябва да се познават характерните особеноти на растенията и да се подберат и комбинират така, че да се получи ефект,оправдаващ грижите и разходите , които една цветна площ изисква за своето създаване и подържане.При проектиране на цветна площ първото, което трябва да направим , е да подберем видове, които са ефектни от ранна пролет до късна есен.Обикновено се търсят цветя, цъфтящи през всички сезони , но не бива да се пропускат и листнодекоративните видове, които ще освежат картината. За съжаление дълго цъфтящите видове са твърде малко , затова избираме по няколко вида за веки сезон , така че винаги , когато едно цвете прецъфти да започне цъфтежа на  друго.След като сме избрали видовете , които ще използваме , правим проект на площта, в който разполагаме отделните видове.Принципът на разпределение на видовете  се прави по няколко различни критерия едновременно.На първо място трябва най-високите растения да са най-отзад, а най-ниските отпред, като останалите видове се разпределят в зависимост от височината си , така че да се получи плавно увеличаване на височината към задната част на площта.Значение за това къде точно ще се засади едно цвете има и баграта на цветовете.Друг важен момент при създаването на цветни площи е как да се разпределят растенията от един вид  –   най-добрият вариант е групирането в не големи петна .

Как да съчетаем цветовете

Един от най-тънките моменти при създаването на цветна площ е съчетаването на цветята по багри на цъфтежа.Съчетаването става само между видовете , които цъфтят едновременно или се застъпват, така че при по-големите цветни площи с повече видове през вегетацията колоритния ефект може да се мени.Приема се, че пасивните студени цветове са по-невзрачни от активните топли,затова ратенията със сини и волетови цветове се засаждат в предната част на площите, докато тези с червени, оранжеви и жълти – в задната.За добри комбинации от багри се приемат синьо с оранжево,виолетово с жълто и червено със зелено .За приемливи се приемат жълто със синьо,оранжево с виолетово и синьо с червено.Като много благоприятни се приемат  комбинациите между различни нюанси на един и същи цвят.Когато се налага да граничат несъвместими  цветове между тях се засаждат растения с бели цветове или сиви листа, които са неутрални.
"Идеалната градина"
                                                                 

0 comments:

Публикуване на коментар